Vabljeni predavatelji


red. prof. dr. József Györkös, državni sekretar MVZT 

prof. dr. Richard Torkar,
Blekinge Institute of Technology (BTH), Švedska.

 
Vabljeni predavatelji
 

Program konference

 

  Sreda, 10. junij 2009
   
9:00 Otvoritev konference in pozdravni govori
 

prof. dr. Ivan Rozman, rektor Univerze v Mariboru
prof.dr. Igor Tičar, dekan FERI
red. prof. dr. Marjan Heričko, predsednik konference

9:15 - 10:00 Vabljeno predavanje
  prof. dr. József Györkös,
Na poti v trikotnik znanja +
   
10:00 – 11:15 Storitvene arhitekture v praksi
 

Marko Tekavc
Upravljanje storitev – dobre prakse in vzorci

Oskar Lang
Uspešno upravljanje tveganj s pomočjo SOA

Mojca Ciglarič, Tomaž Kosar
Poslovni procesi in storitvena integracija: uporaba v slovenski javni upravi

   
11:30 – 13:00 Storitvene platforme
 

Aleš Frece
Povezljivost storitvenih vodil na primeru najbolj razširjenih implementacij ESB

Matej Perhoč, Christian Kohek, Slamek Ivan,
IPL (Insurance Platform) storitvena platforma in integracija obstoječih rešitev

Jernej Huber, Gorazd Kos
Platforma Android

   
14:00 – 15:30 Vseprisotnost in povezljivost storitev
 

Mitja Šturm, Tomaž Kreševič
Implementacija integracijskih postopkov s pomočjo SOA pristopa

Marko Lah
EDA + SOA – Dogodkovno vodene storitvene aplikacije

Tomaž Poštuvan
Poslovni indikatorji v luči storitvenih arhitektur

 

   
15:45 – 17:15 e-Storitve
 

Gregor Polančič, Boštjan Šumak
Model sprejetosti e-storitev v praksi

Leon Dobnik, Marjan Heričko
Integracija s sistemom za elektronsko vlaganje predlogov izvršb

Timotej Kodek
Sodobni pristop k upravljanju in arhiviranju elektronskih vsebin

Matej Kocbek
BI na zahtevo (SaaS)

a
a
   
17:30 – 19:00 Sodobne informacijske rešitve
 

Matevž Gačnik
Razvoj sodobnih večnivojskih aplikacij - arhitektura srednjega sloja

Dejan Sarka
Razvoj sodobnih večnivojskih aplikacij - podatkovna arhitektura za analize

Dušan Zupančič
Razvoj sodobnih večnivojskih aplikacij - arhitektura uporabniškega sloja

Oliver Zofič
Live Mesh – povezljivost naprav in aplikacij

Bojan Vrhovnik
LINQ – kaj, zakaj, kje, kako?

   
19:00 Družabno srečanje
   
 
Četrtek, 11. junij 2009
   
8:30 – 10:00 Virtualizacija in infrastrukture
 

Marko Bevc
Sprememba zunanjega izvajanja IT storitev zaradi uporabe virtualizacije

Domen Verber
Superračunalniki na naših mizah

Sandi Pohorec, Mateja Verlič, Milan Zorman
Aplikacije letijo v nebo

Aleš Černivec, Matej Artač, Boštjan Slivnik
Ogrodje za zagotavljanje kakovosti odjemalcem v porazdeljenem okolju

   
10:15 – 11:00 Vabljeno predavanje
  prof. dr. Richard Torkar
Verifikacija in testiranje zanesljivosti sodobnih informacijskih rešitev in storitev
   
11:15 – 13:15 Razvojna okolja in pristopi
 

Andrej Krajnc, Bojan Štok, Ciril Petr
Uporaba odprtih vmesnikov v sodobnih aplikacijah

Danijel Radjenović
Prilagoditev programske tovarne za razvoj spletnih aplikacij

Silvo Koren, Tomaž Vajngerl
MDD (Model-Driven-Development) razvoj aplikacij s pomočjo odprto-kodne platforme openArchitectureWare (oAW)

Aleš Koprivnikar
Kolaborativna platforma Jazz in integrirano razvojno okolje Rational Team Concert

   
14:20 – 15:45 Zanesljivost, varnost in zasebnost
 

Tomaž Korelič, Aleš Živkovič 
Avtomatsko testiranje spletnih aplikacij

Tomaž Kosar, Milan Gabor, Polona Novak Vodopivec
Zunanji varnostni pregledi informacijskih sistemov so dobra praksa

Edvard Šilc
Varovanje zasebnosti ob uveljavljanju semantičnega spleta

a
   
16:00 – 17:30 Razvoj spletnih aplikacij
 

Lovro Repnik
Razvoj enotne platforme za izdelavo poslovnih aplikacij

Gregor Kovač, Primož Grajžl
Prehod odjemalca iz ogrodja Swing na spletne tehnologije

David Gorišek
Razvoj spletnega računovodskega programa e-racuni z uporabo programskih orodij v jeziku Smalltalk

Matej Vrabec
E-detailing na slovenskem farmacevtskem trgu

   
  Zaključek konference
   
 

Pokrovitelji

 

© COT 2009. Vse pravice pridržane.